NOS mobilt bomfundamentValg av et mobilt fundament har mange produktfordeler.
Man kan enkelt flytte bommen til andre lokasjoner ved behov.
Man slipper støpe - gravearbeider.
Fundamentet beskytter bomkassen ved en eventuell påkjørsel slik at skadeomfanget blir begrenset.
Våre mobile fundament er egenproduserte, betong B35
Fundamentet leveres med Magnetic Access Pro-L bom, med bomrør inntil 6m lengde


Relaterter dokumenter
Kontakt oss for tilbud