PorterVi kan levere og montere alle typer porter, eksempler som følge..

Portautomatikk 

Gjerder
Veibommer
Porter
Rotasjonsporter
Wedge/Sperretrinn
Gjerder
Porter